1 2 3 4 5 6 7
Съд на Европейските общности ( 0 структури и 678 документа )
(преюдициално запитване от Consiglio di Stato — Италия) — Consorzio Elisoccorso San Raffaele/Elilombarda s.r.l., Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca'Granda di Milano (Дело C-492/06) (1) (Обществени поръчки — Директива 89/665/ЕИО — Производство по ...
ALGERA ET A. СРЕЩУ ОБЩАТА АСАМБЛЕЯ НА ЕОВС - СЪЕДИНЕНИ ДЕЛА 7/56-3 ДО 7/57
ASTERIS ET A. СРЕЩУ КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ - СВЪРЗАНИ ДЕЛА 97, 193, 99 И 215/86
BARBARA ERZBERGBAU ET A. СРЕЩУ ВЪРХОВНИЯ ОРГАН НА ЕОВС - СЪЕДИНЕНИ ДЕЛА 3 ДО 18, 25 ET 26/58
COSTA СРЕЩУ E.N.E.L.
DA COSTA ET A. СРЕЩУ ХОЛАНДСКАТА ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
EINFUHR - UND VORRATSSTELLE FUR GETREIDE UND FUTTERMITTEL СРЕЩУ KOSTER ET A.
FIRMA SCHWARZE СРЕЩУ EINFUHR-UND VORRATSTELLE FЬR GETREIDE UND FUTTERMITTEL
FIRME I. NOLD, KG СРЕЩУ ВЪРХОВНИЯ ОРГАН НА ЕОВС - ДЕЛО 18/57
FOTO-FROST СРЕЩУ HAUPTZOLLAMT LЬBECK-OST
HESSISCHE KNAPPSCHAFT СРЕЩУ MAISON SINGER ET FILS
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LTD. СРЕЩУ КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ - ДЕЛО 48/69
INTERNATIONAL FRUIT CO ET A. СРЕЩУ PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT
INTERNATIONALE HANDELSGESELLSCHAFT СРЕЩУ EINFUHR UND VORRATSSTELLE FUR GETREIDE UND FUTTERMITTEL
KROHN & CO. IMPORT-EXPORT СРЕЩУ КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ - ДЕЛО 175/84
MERONI ET CIE СРЕЩУ ВЪРХОВНИЯ ОРГАН НА ЕОВС - ДЕЛО 9/56
N. G. ALGEMENE TRANSPORT EN EXPEDITIE ONDERNEMING VAN GEND EN LOOS СРЕЩУ ХОЛАНДСКАТА ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
N.V. ALGEMENE TRANSPORT EN EXPEDITIE ONDERNEMING VAN GEND EN LOOS СРЕЩУ ХОЛАНДСКАТА ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
OTTO SCHEER СРЕЩУ EINFUHR UND VORRASTELLE FUR GETREIDE UND FUTTERMITTEL
PIGS MARKETING BOARD СРЕЩУ R. REDMOND
PIGS MARKETING BOARD СРЕЩУ R. REDMOND
PLAUMANN ET CIE СРЕЩУ КОМИСИЯТА НА ЕИО - ДЕЛО 25/62
PORTELANGE СРЕЩУ SMITH CORONA MARCHANT INTERNATIONAL
R.P.M. FIDDELAAR СРЕЩУ КОМИСИЯТА НА ЕИО - ДЕЛО 44/59
S. A. CHANEL СРЕЩУ CEPEHA HANDELSMAATSCHAPPIJ
SRL CILFIT ET LANIFICIO DI GAVARNO SPA СРЕЩУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
STE MANNESMANN СРЕЩУ ВЪРХОВНИЯ ОРГАН НА ЕОВС - ДЕЛО 7/64
STE SALGOIL СРЕЩУ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ
VVE VAASEN-GOBBELS СРЕЩУ DIRECTION DU BEAMBTENFONDS VOOR HET MIJNBEDRIJFF
W. BEUS СРЕЩУ HAUPTZOLLAMT DE MUNICH
ZUCKERFABRIK SCHЦPPENSTEDT СРЕЩУ СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ - ДЕЛО 5/71
ZUCKERFABRIK SCHЦPPENSTEDT СРЕЩУ СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ - ДЕЛО 5/71
БЕЛГИЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЪГЛЕДОБИВ СРЕЩУ ВЪРХОВНИЯ ОРГАН НА ЕОВС - ДЕЛО 8/55
БЕЛГИЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЪГЛЕДОБИВ СРЕЩУ ВЪРХОВНИЯ ОРГАН НА ЕОВС - ДЕЛО 8/55
ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР СРЕЩУ J. C. BURGOA
Дело, заведено на 6 февруари 2009 г. от Надзорния орган на ЕАСТ срещу Република Исландия - (Дело E-2/09) - (2009/C 41/10)
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ СРЕЩУ СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ - ДЕЛО 13/83*
ЕКОЛОГИЧНА ПАРТИЯ "ЗЕЛЕНИТЕ" СРЕЩУ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - ДЕЛО 294/83
Жалба, подадена на 18 декември 2006 г. от Armacell Entreprise GmbH срещу решение на Първоинстанционния съд (пети състав) от 10 октомври 2006 г. по дело T-172/05: Armacell Entreprise GmbH/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки...
Жалба, подадена на 28 март 2007 г. от Jacques Frankin и други срещу Решението, постановено на 16 януари 2007 г. от Съда на публичната служба по дело F-3/06, Frankin и други/Комисия(Дело T-92/07 P)
Жалба, подадена на 1 август 2007 г. — TridonicAtco/СХВП (Intelligent Voltage Guard) (Дело T-297/07)
Жалба, подадена на 1 юни 2007 г. от Tokai Europe GmbH срещу решението, постановено на 19 март 2007 г. от Първоинстанционния съд (четвърти състав) по дело T-183/04, Tokai Europe GmbH/Комисия на Европейските общности (Дело C-262/07 P)
Жалба, подадена на 11 декември 2006 г. от GlaxoSmith-Kline Services Unlimited (GSK), anciennement Glaxo Well- come plc против Решение на Първоинстанционния съд (четвърти разширен състав), постановено на 27 септември 2006 г. по дело Т-168/01: GlaxoSmith...
Жалба, подадена на 11 октомври 2007 г. от Michael Alexander Speiser срещу решение, постановено на 10 септември 2007 г. от Съда на публичната служба по дело F-146/06, Speiser/Парламент (Дело T-390/07 P)
Жалба, подадена на 11 юли 2007 г. от 3F, предишно Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) срещу решението, постановено на 23 април 2007 г. от Първоинстанционния съд (втори увеличен състав) по дело T-30/03, Specialarbejderforbundet i Danmark (SID)/Коми...
Жалба, подадена на 12 април 2007 г. от Aktieselskabet af 21. november 2001 срещу решението на Първоинстанционния съд (първи състав), постановено на 6 февруари 2007 г. по дело T-477/04: Aktieselskabet af 21. November 2001 срещу Служба за хармонизация въ...
Жалба, подадена на 12 април 2007 г. от Donal Gordon срещу решението на Първоинстанционния съд (трети състав), постановено на 7 февруари 2007 г. по дело T-175/04, Donal Gordon/Комисия на Европейските общности (Дело C-198/07 P)
Жалба, подадена на 12 февруари 2007 г. от Franco Campoli срещу решението на Първоинстанционния съд(втори разширен състав), постановено на 29 ноември 2006 г. по дело T-135/05, Campoli/Комисия(Дело C-71/07 P)
Жалба, подадена на 12 февруари 2007 г. от Luciano Lavagnoli срещу решението на Първоинстанционния съд (трети състав), постановено на 23 ноември 2006 г. по дело T-422/04, Lavagnoli/Комисия (Дело C-74/07 Р)
Жалба, подадена на 12 февруари 2007 г. от Luciano Lavagnoli срещу решението на Първоинстанционния съд (трети състав), постановено на 23 ноември 2006 г. по дело T-422/04, Lavagnoli/Комисия (Дело C-74/07 Р)
Жалба, подадена на 12 юли 2007 г. от Papierfabrik August Koehler AG срещу решението на Първоинстанционния съд (пети състав), постановено на 26 април 2007 г. по съединени дела T-109/02, Bollore/Комисия, T-118/02 (Arjo Wiggins Appleton/Комисия), T-122/02...
Жалба, подадена на 13 август 2007 г. от Der Grune Punkt — Duales System Deutschland GmbH срещу решението, постановено на 24 май 2007 г. от Първоинстанционния съд (първи състав) по дело T-151/01, Der Grune Punkt — Duales System Deutschland GmbH/Комисия ...
Жалба, подадена на 13 юли 2007 г. от Bollore SA срещу решението на Първоинстанционния съд (пети състав), постановено на 26 април 2007 г. по съединени дела T-109/02, Bollore/Комисия, T-118/02 (Arjo Wiggins Appleton/Комисия), T-122/02 (Mitsubishi HiTec P...
Жалба, подадена на 14 август 2007 г. — Hansgrohe/СХВП(AIRSHOWER) (Дело T-307/07)
Жалба, подадена на 14 септември 2007 г. от AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnefmatikis Idioktisias A.E. срещу решението, постановено на 12 юли 2007 г. от Първоинстанционния съд (четвърти състав) по дело T-229/05, AEPI Elliniki Etaireia pros ...
Жалба, подадена на 14 септември 2007 г. от Комисия на Европейските общности срещу решението, постановено на 12 юли 2007 г. от Първоинстанционния съд (четвърти състав) по дело T-312/05, Комисия на Европейските (Дело C-436/07 P)
Жалба, подадена на 14 юни 2007 г. от Комисията на Европейските общности срещу Решението на Първоинстанционния съд (първи състав), постановено на 29 март 2007 г. по дело T-366/00, Scott S.A, подпомагано от Френската република/Комисия на Европейските общ...
Жалба, подадена на 15 декември 2006 г. от Archer Daniels Midland Co. срещу решение на Първоинстанционния съд (трети състав), постановено на 27 септември 2006 г. по дело T-59/02: Archer Daniels Midland Company с/у Комисия на Европейските общности
Жалба, подадена на 15 октомври 2007 г. — Earth Products/СХВП — Meynard Designs (EARTH) (Дело T-389/07)
Жалба, подадена на 16 април 2007 г. от France Telecom SA, срещу решението на Първоинстанционния съд (пети увеличен състав), постановено на 30 януари 2007 г. по дело T-340/03, France Telecom SA/Комисия на Европейските общности (Дело C-202/07 P)
Жалба, подадена на 16 април 2007 г. от Francisco Rossi Ferraras срещу решението, постановено на 1 февруари 2007 г. от Съда на публичната служба по дело F-42/05, Rossi Ferraras/Комисия (Дело T-107/07 P)
Жалба, подадена на 17 септември 2007 г. – Publicare Marketing Communications/СХВП (Publicare)- Дело T358/07
Жалба, подадена на 17 септември 2007 г. Traxdata France/СХВП Ritrax (TRAXDATA, TEAM TRAXDATA)- Дело T-365/07
Жалба, подадена на 18 декември 2006 г. от PTV Planung Transport Verkehr AG срещу решението на Първоинстанционния съд (втори състав) от 10 октомври 2006 г., постановено по дело T-302/03 PTV Planung Transport Verkehr AG/Служба за хармонизация във вътрешн...
Жалба, подадена на 18 декември 2006 г. от Комисията на Европейските общности против Решение на Първоинстанционния съд (четвърти разширен състав), постановено на 27 септември 2006 г. по дело T-168/01: GlaxoSmithCline Services Unlimited, по-рано известно...
Жалба, подадена на 18 септември 2007 г. - Pfizer/СХВП- Isdin (FOTOPROTECTOR ISDIN)(Дело T-354/07)
Жалба, подадена на 18 септември 2007 г. от Bouygues SA и Bouygues Tйlйcom SA срещу решението на Първоинстанционния съд (четвърти състав), постановено на 4 юли 2007 г. по дело T-475/04, Bouygues и Bouygues Tйlйcom/Комисия Дело C-431/07 P 2007/C 269/63
Жалба, подадена на 18 юли 2007 г. — Ebro Puleva, SA/ СХВП — Berenguel (BRILLO'S) (Дело T-275/07)
Жалба, подадена на 18 юли 2007 г. — Sepracor/СХВП —Laboratorios Ern (LEVENIA)(Дело T-280/07)
Жалба, подадена на 18 юли 2007 г. от Luigi Marcuccio срещу определение, постановено на 11 май 2007 г. от Съда на публичната служба по дело F-2/06, Luiggi Marcuccio/ Комисия (Дело T-278/07 P)
Жалба, подадена на 18 юли 2007 г. от Комисията на Европейските общности срещу решението, постановено на 3 май 2007 г. от Първоинстанционния съд (пети разширен състав) по дело T-357/02, Freistaat Sachsen/Комисия на Европейските общности
Жалба, подадена на 19 декември 2006 г. от European Association of Euro Pharmaceutical Companies[Европейска асоциация на Евро-фармацевтичните компании] (EAEPC) срещу Решението на Първоинстан- ционния съд (четвърти разширен състав), постановено на 2...
Жалба, подадена на 19 септември 2007 г. от Комисията на Европейските общности срещу решение, постановено на 5 юли 2007 г. от Съда на публичната служба по дело F-24/06, Abarca Montiel и др./Комисия - Дело T-360/07 P
Жалба, подадена на 19 септември 2007 г. от Комисията на Европейските общности срещу решението, постановено на 5 юли 2007 г. от Съда на публичната служба по дело F-26/06, Bertolete и др./Комисия - Дело T-359/07 P
Жалба, подадена на 19 юли 2007 г. от Комисия на Европейските общности срещу решението, постановено на 5 юли 2007 г. от Съда на публичната служба по дело F-25/06, Ider и др./Комисия
Жалба, подадена на 2 март 2007 г. от Erste Bank der osterreichischen Sparkassen AG срещу решението на Първоинстанционния съд (втори състав), постановено на 14 декември 2006 г. по съединени дела T-259/02 до 264/02 и 271/02, Raiffeisen Zentralban...
Жалба, подадена на 20 април 2007 г. от Bligny срещу определение, постановено на 15 февруари 2007 г. от Съда на публичната служба по дело F-142/06, Bligny/Комисия (Дело T-127/07 P)
Жалба, подадена на 20 юли 2007 г. — Secure Computing/ СХВП Investronica (SECUREOS)(Дело T-277/07)
Жалба, подадена на 20 юли 2007 г. от Distribuidora Vizcaina de Papeles, S.L. срещу решението на Първоинстанционния съд (пети състав), постановено на 26 април 2007 г. по съединени дела T-109/02 (Bollore/ Комисия), T-118/02 (Arjo Wiggins Appleton/Комисия...
Жалба, подадена на 20 юни 2007 г. от Комисията на Европейските общности срещу решението на Първоинстанционния съд (първи състав), постановено на 29 март 2007 г. по дело T-369/00, Departement du Loiret (Франция), подкрепян от Scott SA/Комисия на Европей...
Жалба, подадена на 21 декември 2006 г. от Anhinaпki Techniki AE срещу определението на Първоинстанционния съд (втори състав), постановено на 26 септември 2006 г. по дело T-94/05, Anthinaпki Techniki AE/Комисия (Дело C-521/06 P) (2007/C 42/26)
Жалба, подадена на 21 февруари 2007 г. от Angel Angelidis срещу решението, постановено на 5 декември 2006 г. от Първоинстанционния съд (пети състав) по дело T-416/03, Angelidis/Eвропейски парламент (Дело C-103/07 P)
Жалба, подадена на 22 декември 2006 г. от Fondation europeenne pour la formation (Европейска фондация за обучение) срещу Решение, постановено на 26 октомври 2006 г. от Съда на публичната служба по дело F-1/05, Landgren/Fondation europeenne pour la form...
Жалба, подадена на 22 декември 2006 г. срещу определение, постановено на 9 октомври 2006 г. от Съда на публичната служба по дело F-53/06, Gualtieri/Комисия (Дело T-413/06 P) (2007/C 42/73)
Жалба, подадена на 22 октомври 2007 г. от Coats Holdings Ltd, J&P Coats Ltd срещу решението на Първоинстанционния съд (втори състав), постановено на 12 септември 2007 г. по дело T-36/05: Coats Holdings Ltd и J&P Coats Ltd/Комисия на Европейските общнос...
Жалба, подадена на 22 януари 2007 г. от Wineke Neirinck срещу Решението на Първоинстанционния съд (втори състав), постановено на 14 ноември 2006 г. по дело T-494/04, Neirinck/Комисия (Дело C-17/07 P)
Жалба, подадена на 23 февруари 2007 г. от Ferrero Deutschland GmbH срещу решението на Първоинстанционния съд (трети състав), постановено на 15 декември 2006 г. по дело T-310/04, Ferrero Deutschland GmbH/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки...
Жалба, подадена на 24 септември 2007 г. The Procter & Gamble/СХВП Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE)- Дело T-366/07
Жалба, подадена на 25 септември 2007 г. Kaloudis/СХВП Federation Franзaise de Tennis (Roland Garros SPORTSWEAR)- Дело T-380/07
Жалба, подадена на 26 март 2007 г. от Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret Ltd Sirketi, Musa Akar срещу определението на Първоинстанционния съд (четвърти състав), постановено на 17 януари 2007 г. по дело T-129/06, Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret Ltd Sirke...
Жалба, подадена на 26 септември 2007 г. – Patrick Holding/СХВП Cassera (Patrick Exclusive) - Дело T-370/07
Жалба, подадена на 26 септември 2007 г. от Комисия на Европейските общности срещу решението на Първоинстанционния съд (четвърти разширен състав), постановено на 11 юли 2007 г. по дело T-170/06, Alrosa Company Ltd/Комисия на Европейските общности - Дело...
Жалба, подадена на 27 август 2007 г. - Kenitex Quнmica/ СХВП - Chemicals International (Kenitex TINTAS A qualidade da cor)(Дело T-322/07)
Жалба, подадена на 27 декември 2006 г. срещу решение, постановено на 19 октомври 2006 г. от Съда на публичната служба по дело F-114/05, Philippe Combescot/ Комисия (Дело T-414/06 P) (2007/C 42/74)
Жалба, подадена на 27 ноември 2006 г. от British Aggregates Association срещу решението на Първоинстанционния съд (втори разширен състав), постановено на 13 септември 2006 г. по дело T-210/02, British Aggregates Association с/у Комисия на Европейските ...
Жалба, подадена на 27 септември 2007 г. от Ayuntamiento de Madrid и Madrid Calle 30, S.A. срещу определението, постановено на 12 юли 2007 г. от Първоинстанционния съд (четвърти състав) по дело T-177/06, Ayuntamiento de Madrid и Madrid Calle 30, S.A./Ко...
Жалба, подадена на 27 февруари 2007 г. от Federation nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Federation nationale bovine (FNB), Federation nationale des producteurs de lait (FNPL) и Jeunes agriculteurs (JA) срещу Решението, поста...
Жалба, подадена на 27 февруари 2007 г. от Selex Sistemi Integrati S.p.A срещу решението на Първоинстанционния съд (втори състав), постановено на 12 декември 2006 г. по дело T-155/04, Selex Sistemi Integrati S.p.A./Комисия на Европейските общности(Дело ...
Жалба, подадена на 27 юли 2007 г. — Stepek/СХВП — Masters Golf Company (GOLF-FASHION MASTERS THE CHOICE TO WIN) (Дело T-294/07)
Жалба, подадена на 28 август 2007 г. от Waterford Wedgwood plc срещу решението на Първоинстанционния съд (втори състав), постановено на 12 юни 2007 г. по дело T-105/05 Assembled Investments (Proprietary) Ltd/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (...
1 2 3 4 5 6 7