1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Обменни курсове ( 0 структури и 1290 документа )
Известие на Комисията относно текущите лихвени проценти по възстановяване на държавни помощи и референтните ставки/сконтовите проценти за 25 държави-членки, приложими от 1 януари 2008 г.
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране (1): 3,50 % на 1 февруари 2007 г.
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране (1): 3,50 % на 1 януари 2007 г. Обменен курс на еурото (2)4 януари 2007 г.
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране (1): 3,82 % на 1 май 2007 г.Обменен курс на еурото (2)2 май 2007 г.
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране (1): 3,82 % на 1 юни 2007 г.
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране (1): 3,82 % на 1 юни 2007 г. Обменен курс на еурото (2) 1 юни 2007 г.
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране (1): 4,06 % на 1 август 2007 г. Обменен курс на еурото (2)1 август 2007 г.
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране (1): 4,08 % на 1 септември 2007 г. Обменен курс на еурото (2) 3 септември 2007 г.
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране (1): 4,20 % на 1 януари 2008 г. Обменен курс на еврото (2) 4 януари 2008 г.
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране (1): 4,27 % на 1 октомври 2007 г. Обменен курс на еурото (2) 2 октомври 2007 г.
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране (1): 4,38 % на 1 август 2008 г. - Обменен курс на еврото (2) 1 август 2008 г.
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране (1):3,56 % на 1 март 2007 г.Обменен курс на еурото (2)
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране : 0,75 % на 1 септември 2012 година Обменен курс на еврото 3 септември 2012 година
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране : 1,00 % на 1 април 2012 година Обменен курс на еврото 3 април 2012 година
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране 0,75 % на 1 октомври 2012 година Обменен курс на еврото 2 октомври 2012 година
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране 1 юли 2012 година Обменен курс на еврото 3 юли 2012 година
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране 1,00 % на 1 август 2009 година - Обменен курс на еврото 3 август 2009 година - (2009/C 181/05)
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране 1,00 % на 1 май 2012 година. Обменен курс на еврото 2 май 2012 година
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране 1,00 % на 1 ноември 2009 година - Обменен курс на еврото 4 ноември 2009 година - (2009/C 263/02)
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране 1,00 % на 1 юли 2009 година - Обменен курс на еврото 1 юли 2009 година - (2009/C 150/08)
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране 1,00 % на 4 юни 2009 годин - Обменен курс на еврото 3 юни 2009 година - (2009/C 124/01)
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране 2,00 % на 1 март 2009 г. - Обменен курс на еврото 3 март 2009 г. - (2009/C 51/01)
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране 2,00 % на 1 януари 2009 г. - Обменен курс на еврото 3 февруари 2009 г. - (2009/C 28/03)
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране 3,25 % на 1 декември 2008 г. - Обменен курс на еврото 2 декември 2008 г. - (2008/C 308/04)
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране 3,75 % на 1 ноември 2008 г. - Обменен курс на еврото 3 ноември 2008 г. - (2008/C 280/01)
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране 4,18 % на 1 декмври 2007 г.
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране 4,18 % на 1 февруари 2008 г. Обменен курс на еврото 1 февруари 2008 г.
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране 4,39 % на 1 септември 2008 г. - Обменен курс на еврото 2 септември 2008 г. - (2008/C 226/02)
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране и Обменен курс на еврото 1 юни 2012 година
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране Обменен курс на еврото 5 май 2008 г.
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране. Обменен курс на еврото 1 август 2012 година
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране. Обменен курс на еврото 1 ноември 2012 година
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране. Обменен курс на еврото 3 декември 2012 година
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране. Обменен курс на еврото 4 януари 2013 година
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране: 1,00 % на 1 декември 2009 година
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране: 4,65 % на 1 октомври 2008 г. Обменен курс на еврото 1 октомври 2008 г.
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране1: 1,00 % на 1 юли 2010 година
Нова национална страна на разменни евро монети - (2008/C 228/06)
Нова национална страна на разменни евро монети - (2009/C 31/06)
Нова национална страна на разменни евромонети
Обменен курс на еврото 12 януари 2012 година
Обменен курс на еврото 14 декември 2010 година
Обменен курс на еврото 15 февруари 2011 година - (2011/C 49/04)
Обменен курс на еврото 20 март 2012 година
Обменен курс на еврото 28 септември 2011 година (2011/C 285/02)
Обменен курс на еврото 5 ноември 2010 година - (2010/C 300/03)
Обменен курс на еврото 9 септември 2009 година
Обменен курс на еврот 29 май 2008 г.
Обменен курс на еврото
Обменен курс на еврото - (2009/C 283/05)
Обменен курс на еврото - 10 декември 2007 г.
Обменен курс на еврото - 10 юли 2009 година
Обменен курс на еврото - 11 юли 2008 г.
Обменен курс на еврото - 11 юни 2008 г.
Обменен курс на еврото - 11 юни 2010 година
Обменен курс на еврото - 12 май 2009 година
Обменен курс на еврото - 12 май 2010 година
Обменен курс на еврото - 13 юли 2010 година
Обменен курс на еврото - 14 април 2008 г.
Обменен курс на еврото - 14 юли 2009 година
Обменен курс на еврото - 14 юли 2010 година
Обменен курс на еврото - 15 април 2008 г.
Обменен курс на еврото - 15 декември 2009 година
Обменен курс на еврото - 15 май 2009 година
Обменен курс на еврото - 15 октомври 2009 година
Обменен курс на еврото - 17 декември 2009 година
Обменен курс на еврото - 17 юли 2009 година
Обменен курс на еврото - 18 декември 2007 г.
Обменен курс на еврото - 18 декември 2009 година
Обменен курс на еврото - 18 септември 2009 година
Обменен курс на еврото - 19 май 2009 година
Обменен курс на еврото - 2 септември 2009 година
Обменен курс на еврото - 2 юни 2008 г.
Обменен курс на еврото - 20 август 2009 година
Обменен курс на еврото - 20 април 2009 година
Обменен курс на еврото - 20 февруари 2008 г.
Обменен курс на еврото - 20 юли 2010 година
Обменен курс на еврото - 21 април 2009 година
Обменен курс на еврото - 21 декември 2007 г.
Обменен курс на еврото - 21 декември 2010 година
Обменен курс на еврото - 21 юни 2010 година
Обменен курс на еврото - 22 април 2010 година
Обменен курс на еврото - 22 юни 2010 година
Обменен курс на еврото - 27 април 2009 година
Обменен курс на еврото - 27 февруари 2008 г.
Обменен курс на еврото - 29 май 2009 година
Обменен курс на еврото - 3 юни 2010 година
Обменен курс на еврото - 3 януари 2008 г.
Обменен курс на еврото - 30 април 2008 г.
Обменен курс на еврото - 30 януари 2008 г.
Обменен курс на еврото - 31 май 2010 година
Обменен курс на еврото - 4 март 2011 година
Обменен курс на еврото - 4 септември 2009 година
Обменен курс на еврото - 5 октомври 2010 година
Обменен курс на еврото - 5 юни 2008 г.
Обменен курс на еврото - 6 май 2010 година
Обменен курс на еврото - 6 октомври 2010 година
Обменен курс на еврото - 7 май 2010 година
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...