1
Европейски съвет ( 0 структури и 6 документа )
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ от 1 март 2012 година за избиране на председателя на Европейския съвет
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ от 11 юли 2012 година за изменение на статута на Майот по отношение на Европейския съюз
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ от 16 септември 2010 година за изменение на списъка на съставите на Съвета
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ от 22 ноември 2012 година за назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка
СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ЗА СИСТЕМЕН РИСК от 31 юли 2012 година представено на Европейския орган за ценни книжа и пазари в съответствие с член 10, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите...
СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ЗА СИСТЕМЕН РИСК от 31 юли 2012 година представено на Европейския орган за ценни книжа и пазари в съответствие с член 46, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите...
1