1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Съд ( 0 структури и 3651 документа )
(Дело C-378/10: Решение на Съда (трети състав) от 12 юли 2012 г. (преюдициално запитване от Legfelsobb Birosag - Унгария) - искане за вписване в търговския регистър, подадено от VALE Epitesi Kft (Членове 49 ДФЕС и 54 ДФЕС - Свобода на установяване - Пр...
ALGERA ET A. СРЕЩУ ОБЩАТА АСАМБЛЕЯ НА ЕОВС - СЪЕДИНЕНИ ДЕЛА 7/56-3 ДО 7/57
ASTERIS ET A. СРЕЩУ КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ - СВЪРЗАНИ ДЕЛА 97, 193, 99 И 215/86
BARBARA ERZBERGBAU ET A. СРЕЩУ ВЪРХОВНИЯ ОРГАН НА ЕОВС - СЪЕДИНЕНИ ДЕЛА 3 ДО 18, 25 ET 26/58
COSTA СРЕЩУ E.N.E.L.
DA COSTA ET A. СРЕЩУ ХОЛАНДСКАТА ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
EINFUHR - UND VORRATSSTELLE FUR GETREIDE UND FUTTERMITTEL СРЕЩУ KOSTER ET A.
FIRMA SCHWARZE СРЕЩУ EINFUHR-UND VORRATSTELLE FЬR GETREIDE UND FUTTERMITTEL
FIRME I. NOLD, KG СРЕЩУ ВЪРХОВНИЯ ОРГАН НА ЕОВС - ДЕЛО 18/57
FOTO-FROST СРЕЩУ HAUPTZOLLAMT LЬBECK-OST
HESSISCHE KNAPPSCHAFT СРЕЩУ MAISON SINGER ET FILS
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LTD. СРЕЩУ КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ - ДЕЛО 48/69
INTERNATIONAL FRUIT CO ET A. СРЕЩУ PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT
INTERNATIONALE HANDELSGESELLSCHAFT СРЕЩУ EINFUHR UND VORRATSSTELLE FUR GETREIDE UND FUTTERMITTEL
KROHN & CO. IMPORT-EXPORT СРЕЩУ КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ - ДЕЛО 175/84
MERONI ET CIE СРЕЩУ ВЪРХОВНИЯ ОРГАН НА ЕОВС - ДЕЛО 9/56
N. G. ALGEMENE TRANSPORT EN EXPEDITIE ONDERNEMING VAN GEND EN LOOS СРЕЩУ ХОЛАНДСКАТА ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
N.V. ALGEMENE TRANSPORT EN EXPEDITIE ONDERNEMING VAN GEND EN LOOS СРЕЩУ ХОЛАНДСКАТА ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
OTTO SCHEER СРЕЩУ EINFUHR UND VORRASTELLE FUR GETREIDE UND FUTTERMITTEL
PIGS MARKETING BOARD СРЕЩУ R. REDMOND
PIGS MARKETING BOARD СРЕЩУ R. REDMOND
PLAUMANN ET CIE СРЕЩУ КОМИСИЯТА НА ЕИО - ДЕЛО 25/62
PORTELANGE СРЕЩУ SMITH CORONA MARCHANT INTERNATIONAL
R.P.M. FIDDELAAR СРЕЩУ КОМИСИЯТА НА ЕИО - ДЕЛО 44/59
S. A. CHANEL СРЕЩУ CEPEHA HANDELSMAATSCHAPPIJ
SRL CILFIT ET LANIFICIO DI GAVARNO SPA СРЕЩУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
STE MANNESMANN СРЕЩУ ВЪРХОВНИЯ ОРГАН НА ЕОВС - ДЕЛО 7/64
STE SALGOIL СРЕЩУ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ
VVE VAASEN-GOBBELS СРЕЩУ DIRECTION DU BEAMBTENFONDS VOOR HET MIJNBEDRIJFF
W. BEUS СРЕЩУ HAUPTZOLLAMT DE MUNICH
ZUCKERFABRIK SCHЦPPENSTEDT СРЕЩУ СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ - ДЕЛО 5/71
ZUCKERFABRIK SCHЦPPENSTEDT СРЕЩУ СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ - ДЕЛО 5/71
БЕЛГИЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЪГЛЕДОБИВ СРЕЩУ ВЪРХОВНИЯ ОРГАН НА ЕОВС - ДЕЛО 8/55
БЕЛГИЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЪГЛЕДОБИВ СРЕЩУ ВЪРХОВНИЯ ОРГАН НА ЕОВС - ДЕЛО 8/55
ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР СРЕЩУ J. C. BURGOA
Дела C-113/10, С-147/10 и С-234/10: Решение на Съда (четвърти състав) от 27 септември 2012 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Dusseldorf - Германия, High Court of Justice (Chancery Division) - Обединеното кралство, Tribunal de grande instance ...
Дела C-414/10: Решение на Съда (първи състав) от 29 март 2012 г. (преюдициално запитване от Conseil d'Etat — Франция) — Veleclair SA/Ministre du budget, des comptes publics et de la reforme de l'Etat (ДДС — Шеста директива — Член 17, параграф 2, буква ...
Дело C-1/11: Решение на Съда (четвърти състав) от 29 март 2012 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Mainz — Германия) — Interseroh Scrap and Metal Trading GmbH/Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland- Pfalz mbH (SAM) (Околна среда — ...
Дело C-100/11 P: Решение на Съда (първи състав) от 10 май 2012 г. — Helena Rubinstein, L'Or?al SA/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), Allergan Inc.
Дело C-103/09: Решение на Съда (трети състав) от 22 декември 2010 г. (преюдициално запитване от Court of Appeal — Обединено кралство) — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Weald Leasing Limited Шеста директива ДДС — Понятие за злоупот...
Дело C-106/11: Решение на Съда (осми състав) от 7 юни 2012 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden - Нидерландия) - M. J. Bakker/Minister van Financien (Социално осигуряване на работниците мигранти - Приложимо законодателство - Нидерлан...
Дело C-111/09: Решение на Съда (четвърти състав) от 20 май 2010 г. (преюдициално запитване от Okresni soud v Chebu, Чешка република) - Ceska podnikatelska pojistovna, a.s., Vienna Insurance Group/Michal Bilas (Регламент № 44/2001 - Иск на осигурител пр...
Дело C-112/10: Решение на Съда (първи състав) от 17 ноември 2011 г. (преюдициално запитване от Hof van Cassatie van Belgie — Белгия) — Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen/Zaza Retail BV (Регламент (ЕО) № 1346/2000 — Производство по н...
Дело C-112/11: Решение на Съда (трети състав) от 19 юли 2012 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Koln - Германия) - ebookers.com Deutschland GmbH/ Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbande - Verbraucherzentrale Bundesve...
Дело C-118/11: ( Решение на Съда (втори състав) от 16 февруари 2012 г. (преюдициално запитване от Административен съд — Варна, България) — „ЕОН Асет Мениджмънт“ ООД/Директор на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“, гр. Варна, при Централно...
Дело C-119/11: Решение на Съда (седми състав) от 28 февруари 2012 г. — Европейска комисия/Френска република
Дело C-121/11: Решение на Съда (трети състав) от 19 април 2012 г. (преюдициално запитване от Conseil d'Etat - Белгия) - Pro-Braine ASBL и др./Commune de Braine-le-Chateau (Директива 1999/31/ЕО - Депониране на отпадъци - Директива 85/337/ЕИО - Оценка на...
Дело C-124/10 P: Решение на Съда (голям състав) от 5 юни 2012 г. - Европейска комисия/Electricite de France (EDF), Френска република, Iberdrola, SA (Обжалване - Държавни помощи - Отказ от данъчно вземане - Освобождаване от корпоративен данък - Увеличав...
Дело C-125/09: Решение на Съда (пети състав) от 26 април 2012 г. - Европейска комисия/Република Кипър (Неизпълнение на задължения от държава членка - Електронни съобщителни мрежи и услуги - Директиви 2002/21/ЕО и 2002/20/ЕО - Сервитутни права - Липса н...
Дело C-126/10: Решение на Съда (пети състав) от 10 ноември 2011 г. (преюдициално запитване от Supremo Tribunal Administrativo — Португалия) — FOGGIA-Sociedade Gestora de Participacoes Sociais SA/Secret?rio de Estado dos Assuntos Fiscais (Сближаване на ...
Дело C-128/11: Решение на Съда (голям състав) от 3 юли 2012 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof - Германия) - UsedSoft GmbH/Oracle International Corp. (Правна защита на компютърните програми - Търговия с лицензи за използвани компютърни про...
Дело C-130/10: Решение на Съда (голям състав) от 19 юли 2012 г. - Европейски парламент/Съвет на Европейския съюз (Обща външна политика и политика на сигурност - Регламент (ЕО) № 881/2002 - Регламент (ЕС) № 1286/2009 - Ограничителни мерки, насочени срещ...
Дело C-130/11: Решение на Съда (четвърти състав) от 19 юли 2012 г. (преюдициално запитване от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Обединено кралство) - Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd/Comptroller-General of Patents (Лекарствени проду...
Дело C-131/10: Решение на Съда (четвърти състав) от 22 декември 2010 г. (преюдициално запитване от Tribunal de premiere instance de Bruxelles, Белгия) — Corman SA/Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB) (Защита на финансовите интереси на Е...
Дело C-131/11: Решение на Съда (първи състав) от 15 ноември 2012 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Dusseldorf - Германия) - Pfeifer & Langen KG/Hauptzollamt Aachen
Дело C-132/11: Решение на Съда (втори състав) от 7 юни 2012 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Innsbruck - Австрия) - Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH/Betriebsrat Bord der Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft ...
Дело C-133/11: Решение на Съда (първи състав) от 25 октомври 2012 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — Folien Fischer AG, Fofitec AG/Ritrama SpA
Дело C-134/11: Решение на Съда (пети състав) от 16 февруари 2012 г. (преюдициално запитване от Landgericht Hamburg — Германия) — J?rgen Blodel-Pawlik/HanseMerkur Reiseversicherung AG
Дело C-135/10: Решение на Съда (трети състав) от 15 март 2012 г. (преюдициално запитване от Corte di Appello di Torino — Италия) — SCF Consorzio Fonografici/Marco Del Corso) Авторско право и сродните му права в информационното общество — Пряка приложим...
Дело C-135/11 P: Решение на Съда (трети състав) от 21 юни 2012 г. — IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH/ Европейска комисия, Кралство Дания, Република Финландия, Кралство Швеция
Дело C-137/09: Решение на Съда (втори състав) от 16 декември 2010 г. (преюдициално запитване от Raad van State — Нидерландия) — Marc Michel Josemans/Burgemeester van Maastricht (Свободно предоставяне на услуги — Свободно движение на стоки — Принцип на ...
Дело C-137/11: Решение на Съда (четвърти състав) от 27 септември 2012 г. (преюдициално запитване от Cour du travail de Bruxelles - Белгия) - Partena ASBL/Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA (Социално осигуряване на работниците мигранти - Регламент (ЕИО) ...
Дело C-138/11: Решение на Съда (трети състав) от 12 юли 2012 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof - Австрия) - Compass-Datenbank GmbH/Република Австрия (Конкуренция - Член 102 ДФЕС - Понятие за предприятие - Данни от търговския и дружеств...
Дело C-141/10: Решение на Съда (осми състав) от 19 април 2012 г. - Европейска комисия/Кралство Нидерландия (Неизпълнение на задължения от държава членка - Членове 39 ЕО-42 ЕО - Свободно движение на хора - Регламент (ЕИО) № 1408/71 - Социална сигурност ...
Дело C-141/11: Решение на Съда (втори състав) от 5 юли 2012 г. (преюдициално запитване от Sodertorns tingsratt - Швеция) - Torsten Hornfeldt/Posten Meddelande AB (Равно третиране в областта на заетостта и професиите - Забрана на дискриминацията, основа...
Дело C-145/11: Решение на Съда (трети състав) от 19 юли 2012 г. - Европейска комисия/Френска република (Неизпълнение на задължения от държава членка - Директива 2001/82/ЕО - Ветеринарни лекарствени продукти - Децентрализирана процедура за предоставяне ...
Дело C-146/11: Решение на Съда (втори състав) от 12 юли 2012 г. (преюдициално запитване от Riigikohus - Естония) - AS Pimix, в ликвидация/Maksu- ja Tolliameti Louna maksu- ja tollikeskus, Pollumajandusministeerium (Присъединяване на нови държави членки...
Дело C-15/11: Решение на Съда (четвърти състав) от 21 юни 2012 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof — Австрия) — Leopold Sommer/Landesgesch?ftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien
Дело C-150/11: Решение на Съда (втори състав) от 6 септември 2012 г. - Европейска комисия/Кралство Белгия (Неизпълнение на задължения от държава членка - Директива 1999/37/ЕО - Документи за регистрация на превозни средства - Превозни средства, регистри...
Дело C-153/11: Решение на Съда (втори състав) от 22 март 2012 г. (преюдициално запитване от Административен съд — Варна, България) — „Клуб“ ООД/Директор на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“, гр. Варна, при Централно управление на Национ...
Дело C-154/11: Решение на Съда (голям състав) от 19 юли 2012 г. (преюдициално запитване от Landesarbeitsgericht Berlin - Германия) - Ahmed Mahamdia/Алжирска демократична народна република (Съдебно сътрудничество по граждански дела - Регламент (ЕО) № 44...
Дело C-157/11: Решение на Съда (шести състав) от 15 март 2012 г. (преюдициално запитване от Tribunale di Napoli — Италия) — Giuseppe Sibilio/Comune di Afragola Социална политика — Рамково споразумение за срочната работа, сключено между CES, UNICE, CEEP...
Дело C-158/09: Решение на Съда (пети състав) от 20 май 2010 г. - Европейска комисия/Кралство Испания (Неизпълнение на задължения от държава членка - Директива 2003/88/ЕО - Организация на работното време - Неграждански персонал на публичната администрац...
Дело C-158/11: Решение на Съда (втори състав) от 14 юни 2012 г. (преюдициално запитване от Cour de cassation - Франция) - Auto 24 SARL/Jaguar Land Rover France SAS (Конкуренция - Член 101 ДФЕС - Сектор на моторните превозни средства - Регламент (ЕО) № ...
Дело C-160/09: Решение на Съда (трети състав) от 20 май 2010 г. (преюдициално запитване от Symvoulio tis Epikrateias, Гърция) - Ioannis Katsivardas - Nikolaos Tsitsikas O.E./Ypourgos Oikonomikon (Регламент (ЕИО) № 1591/84 - Споразумение за сътрудничест...
Дело C-160/11: Решение на Съда (трети състав) от 19 юли 2012 г. (преюдициално запитване от Naczelny Sad Administracyjny - Полша) - Bawaria Motors Sp. z o.o./Minister Finansow (Директива 2006/112/ЕО - ДДС - Член 136 - Случаи на освобождаване - Членове 3...
Дело C-162/10: Решение на Съда (трети състав) от 15 март 2012 г. (преюдициално запитване от High Court of Ireland — Ирландия) — Phonographic Performance (Ireland) Ltd/ Ирландия, Attorney General (Авторски права и сродните им права — Директива 2006/115/...
Дело C-163/09: Решение на Съда (трети състав) от 9 декември 2010 г. (преюдициално запитване от First-tier Tribunal (Tax Chamber), Обединеното кралство) — Repertoire Culinaire Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Директива 92/83/ЕИ...
Дело C-164/11: Решение на Съда (осми състав) от 25 октомври 2012 г. — Европейска комисия/Френска република
Дело C-165/11: Решение на Съда (първи състав) от 8 ноември 2012 г. (преюдициално запитване от Najvyssi sud Slovenskej republiky - Словакия) - Danove riaditelstvo Slovenskej republiky/Profitube spol. sro
Дело C-166/11: Решение на Съда (пети състав) от 1 март 2012 г. (преюдициално запитване от Audiencia Provincial de Oviedo — Испания) — Angel Lorenzo Gonzalez Alonso/Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros SAE
Дело C-17/09: Решение на Съда (четвърти състав) от 21 януари 2010 г. - Европейска комисия/Федерална република Германия (Обществени поръчки за услуги - Услуги за обезвреждане на биоразградими и растителни отпадъци - Възлагане без открити процедури за въ...
Дело C-17/10: Решение на Съда (голям състав) от 14 февруари 2012 г. (преюдициално запитване от Krajsk? soud v Brne — Чешка република) — Toshiba Corporation и др./?rad pro ochranu hospodarske souteze
Дело C-170/11: Решение на Съда (първи състав) от 6 септември 2012 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden - Нидерландия) - Maurice Robert Josse Marie Ghislain Lippens, Gilbert Georges Henri Mittler, Jean Paul Francois Caroline Votron/He...
Дело C-171/11: Решение на Съда (четвърти състав) от 12 юли 2012 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Dusseldorf - Германия) - Fra.bo SpA/Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches eV (DVGW) - Technisch-Wissenschaftlicher Verein (Свободно...
Дело C-172/11: Решение на Съда (втори състав) от 28 юни 2012 г. (преюдициално запитване от Arbeitsgericht Ludwigshafen am Rhein — Германия) — Georges Erny/Daimler AG — Werk W?rth
Дело C-173/11: Решение на Съда (трети състав) от 18 октомври 2012 г. (преюдициално запитване от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Обединено кралство) — Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sp...
Дело C-174/11: Решение на Съда (втори състав) от 15 ноември 2012 г. (преюдициално запитване от Bundesfinanzhof - Германия) - Finanzamt Steglitz/Ines Zimmermann - Дело C-174/11
Дело C-176/11: Решение на Съда (четвърти състав) от 12 юли 2012 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof - Австрия) - HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica, HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na sreco in turizem dd/Bundesminister f...
Дело C-177/11: Решение на Съда (осми състав) от 21 юни 2012 г. (преюдициално запитване от Symvoulio tis Epikrateias — Гърция) — Syllogos Ellinon Poleodomon kai chorotakton/ Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias & Dimosion Ergon, Ypourgos Oikonomikon, Ypo...
Дело C-179/11: Решение на Съда (четвърти състав) от 27 септември 2012 г. (преюдициално запитване от Conseil d'Etat - Франция) - CIMADE, Groupe d'information et de soutien des immigres (Gisti)/Ministre de l'Interieur, de l'Outre-mer, des Collectivites t...
Дело C-18/11: Решение на Съда (четвърти състав) от 6 септември 2012 г. (преюдициално запитване от Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) - Обединено кралство) - The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/ Philips Electronics UK Ltd (Свобо...
Дело C-180/11: Решение на Съда (трети състав) от 15 ноември 2012 г. (преюдициално запитване от Fovarosi Torvenyszek (по-рано Fovarosi Birosag) - Унгария) - Bericap Zarodastechnikai bt/Plastinnova 2000 kft
Дело C-181/11 P: Решение на Съда (шести състав) от 12 юли 2012 г. - Compania Espanola de Tabaco en Rama, SA (Cetarsa)/ Европейска комисия (Обжалване - Конкуренция - Картели - Испански пазар на изкупуване и първична преработка на суров тютюн - Решение, ...
Дело C-182/10: Решение на Съда (четвърти състав) от 16 февруари 2012 г. (преюдициално запитване от Cour constitutionnelle (по- рано Cour d'arbitrage) — Белгия) Marie-Noelle Solvay и др./Region wallonne
Дело C-185/10: Решение на Съда (трети състав) от 29 март 2012 г. — Европейска комисия/Република Полша (Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 2001/83/ЕО — Членове 5 и 6 — Лекарствени продукти — Лекарствени продукти за хуманна употреба...
Дело C-185/11 Решение на Съда (осми състав) от 26 януари 2012 г. — Европейска комисия/Република Словения
Дело C-188/11: Решение на Съда (седми състав) от 24 май 2012 г. (преюдициално запитване от Landesgericht fur Zivilrechtssachen Wien - Австрия) - Peter Hehenberger/ Република Австрия (Земеделие - Европейски фонд за ориентиране и гарантиране на земеделие...
Дело C-19/11: Решение на Съда (втори състав) от 28 юни 2012 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — Markus Geltl/Daimler AG
Дело C-190/10: Решение на Съда (първи състав) от 22 март 2012 г. (преюдициално запитване, отправено от Tribunal Supremo — Испания) — G?nesis Seguros Generales Sociedad An?nima de Seguros y Reaseguros (GENESIS)/ Boys Toys SA, Administraci?n del Estado М...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...